Birja əməliyyatları, Akkreditiv, sənədli əməliyyatlar və zəmanətlər

AKKREDITIV, SƏNƏDLİ ƏMƏLİYYATLAR VƏ ZƏMANƏTLƏR
Akkreditivin və qarantiyanın açılması

0,2% (min. 50 USD ekv)

Akkreditiv və qarantiya məbləğinin artırılması  0,2% (min. 50 USD ekv)
Akkreditivin və qarantiyanın Bank tərəfindən aviz olunması 0,1% (min. 50 USD ekv. -  maks. 500 USD ekv.)
Akkreditiv və qarantiya üzrə təqdim olunmuş sənədlərin qəbulu və yoxlanılması 0,1% (min. 100 USD ekv. - maks. 1000 USD ekv.)
Akkreditiv və qarantiya üzrə ödəniş 0,1 % (min. 100 USD ekv. - maks. 500 USD ekv.)
Köçürülə bilən akkreditivin köçürülməsi 0,2% (min 100 USD ekv. - maks. 1000 USD ekv.)
Akkreditivin və qarantiyanın ləğvi 100 USD
Akkreditiv və qarantiya şərtlərinin dəyişdirilməsi 100 USD
Akkreditiv və qarantiya üzrə sənədlərin ödənişsiz qaytarılması 100 USD
Açılmış akkreditivin və ya qarantiyanın Bank tərəfindən təsdiqi və ya kontr-qarantiya üzrə qarantiyanın açılması Min. 0,5% illik (min. 100 USD ekv.)
Örtüksüz akkreditivin və qarantiyanın açılması üçün Bankın kredit xətti üzrə faiz dərəcəsi Razılaşmaya əsasən
Digər bankların xidmət haqları Müştəri tərəfindən əlavə olaraq ödənilir
Digər banklar tərəfindən açılmış qarantiya üzrə sorğu 100 USD
Akkreditiv və qarantiya üzrə itirilmiş sənədlərin surətlərinin verilməsi (sənədlərin hər dəstinə görə) 50 USD
Sənədli əməliyyatlarla bağlı poçt xidmətləri (hər göndərməyə görə) 70 USD