Birja əməliyyatları, Akkreditiv, sənədli əməliyyatlar və zəmanətlər

Müştərinin xahişi ilə xarici valyutanın alışı və satışı 0.5% min 1 AZN
Akkreditivin və qarantiyanın açılması  0.2% (min 50 USD ekv)
Akkreditiv və qarantiya məbləğinin artırılması (artırılan məbləğə hesablanır) 0.2% (min 50 USD ekv)
Akkreditivin və qarantiyanın Bank tərəfindən avizolanması 0.1% (min 50 USD ekv, maks 500 USD ekv)
Akkreditiv və qarantiya üzrə təqdim olunmuş sənədlərin qəbulu və yoxlanılması 0.1% (min 100 USD ekv, maks 1 000 USD ekv)
Akkreditiv və qarantiya üzrə ödəniş 0.1% (min 100 USD ekv, maks 500 USD ekv)
Köçürüləbilən akkreditivin köçürülməsi 0.2% (min 100 USD ekv, maks 1 000 USD ekv)
Akkreditivin  və qarantiyanın ləvği 100 USD
Akkreditivin və qarantiya şərtlərinin dəyişdirilməsi 100 USD
Akkreditiv  və qarantiya üzrə sənədlərin ödənişsiz qaytarılması 100 USD
Açılmış akkreditivin və ya qarantiyanın Bank tərəfindən təsdiqi və ya kontr-qarantiya üzrə qarantiyanın açılması Min 0.5% illik (min 100 USD ekv)
Örtüksüz akkreditivin və qarantiyanın açılması üçün Bankın kredit xətti üzrə faiz dərəcəsi Min 5% illik
Digər bankların xidmət haqları Müştəri tərəfindən əlavə olaraq ödənilir
Digər banklar tərəfindən açılmış qarantiya üzrə sorğu 100 USD
Akkreditiv və qarantiya üzrə itirilmiş sənədlərin surətlərinin verilməsi (sənədlərin hər dəstinə görə) 50 USD
Sənədli əməliyyatlarla bağlı poçt xidmətləri (hər göndərməyə görə) 70 USD