Nağdsız Hesablaşmalar və Köçürmələr

NAĞDSIZ HESABLAŞMALAR VƏ KÖÇÜRMƏLƏR 
Valyuta  Milli valyuta  Xarici valyuta 
Bank daхilində köçürmələr (hesabdan hesaba)

Ödənişsiz 

Qeyd: Əmək haqqı köçürmələri üzrə 0,6%
Respublika daxilində AZN köçürmələri  0,10% (min.1 AZN - maks. 150 AZN) -
Bank xaricinə USD/EUR/GBP-da köçürmələr - 0,30% (min. 25 USD/EUR/GBP  - maks. 300 USD/EUR/GBP  )*
Bank xaricinə RUB-da köçürmələr - 0.15%(min.1000 RUB-maks.5000 RUB)*
Bank xaricinə digər valyutada köçürmələr  - 0,30% (minimal və maksimal hədləri razılaşma əsasında təyin edilir)*
Ödəniş şərtlərinin dəyişdirilməsi / ləğvi / əlavə edilməsi  20 AZN 100 USD*
Ödənişlər üzrə təhqiqatın aparılması  - 100 USD*
Nağdsız konvertasiya komissiyası   0.3% (min 1)

 

* Qeyd: Müxbir bankın komisyon haqları müştəridən əlavə tutulur.

Note: Correspondent bank fees are charged on the customer.

0,30% (minimal və maksimal hədləri razılaşma əsasında təyin edilir)*