Hesabların açılmasıMeyarlarŞərtlər
Cari hesab Pulsuz
Cari hesabda minimal qalıq Yoxdur
Hesabdan nağd vəsaitlərin verilməsi
  1. Nağdsız ödənişlə daxil olmuş vəsaitlər - 1% (min. 1 AZN / 1 USD)
  2. Təqvim ili ərzində daxil olmuş nağd vəsaitlər – pulsuz
Çıxarışlar Pulsuz
Arayışlar 3 AZN / 3 USD
Sənədlərin dublikatları 3 AZN / 3 USD
Tələb olunan sənəd Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədLast modified on Çərşənbə, 21 Sentyabr 2016 10:20