"Müddətli Əmanət" məhsulu - Bank BTB
İnternet Bankçılıq Kredit Kalkulyatoru

"Müddətli Əmanət" məhsulu

Meyarlar Şərtlər
Min. məbləğ 100 AZN / USD
Müddət 6 - 24 ay
Faizlərin alınması  Aylıq və ya Müddətin sonunda
Məbləğin artırılması İcazə verilmir
Məbləğin azaldılması İcazə verilmir
Müddətin uzadılması Əmanət Bank tərəfindən eyni müddətə, uzadılma tarixində qüvvədə olan müvafiq əmanət məhsulunun faiz dərəcəsi ilə uzadılır.
Kredit və ya kredit xətti Məbləğin 90%-i miqdarında
Kreditin faiz dərəcəsi Əmanət üzrə illik faiz dərəcəsi + 5%
Kredit xətti üzrə faiz dərəcəsi Əmanət üzrə illik faiz dərəcəsi + 5%
Kreditin valyutası depozitin valyutasından fərqli olduqda

Kredit üzrə illik faiz dərəcəsi: Əmanət üzrə illik faiz dərəcəsi / 0,8 + 20%

Kredit xətti üzrə illik faiz dərəcəsi: Əmanət üzrə illik faiz dərəcəsi / 0,8 + 20%

Faizlərin hesablanmasında güzəşt müddəti (grace period) yoxdur

Kreditin komissiyası

Nağdlaşdırma komissiyası: 0%

Qeyd: Kredit kart ilə verilən kreditlər üzrə komissiyalar həmin məhsulun şərtlərinə uyğun tətbiq olunur.

 

Əmanət müddəti üzrə faiz dərəcəsi

Əmanətin müddəti  AZN USD
  Aylıq   Müddətin sonu   Aylıq   Müddətin sonu
6 - 8 ay   3.00%   4.00%   1.25%   1.50%
9 - 11 ay   4.50%   5.50%   1.75%   1.75%
12 - 17 ay   10%   10.50%   2.50%   2.50%
18 - 23 ay   10.50%   11%   2.50%   2.50%
 24 ay   10.75%   11.25%   2.50%   2.50%

Məbləğin vaxtından əvvəl tam çıxarılması zamanı faizlərin ödənilməsi

Əmanətin saxlanma müddəti İllik faiz dərəcəsi (AZN) İllik faiz dərəcəsi (USD)
0 – 180 gün 0.00% 0.00%
181 – 270 gün 2.00% 0.50%
271 - 360 gün 3.00% 0.75%
361 – 720 gün 4.00% 1.00%
     

 
Əlavə: Bank BTB "Əmanətlərin sığortalanması haqqında" dövlət qanununa əsasən yaradılmış Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun üzvüdür. Bankda yerləşdirilən əmanətlər Fondun şərtlərinə əsasən sığortalanır. Cədvəl üzrə nəzərdə tutulan Əmanətin faiz dərəcəsi sığortalanan Əmanətlərin faiz dərəcəsindən çox olarsa, bu zaman müştərinin istəyi əsasında Əmanət üzrə faiz dərəcəsi azaldılaraq həmin tarixdə qüvvədə olan sığortalanan Əmanətlərin faizinə uyğun təyin edilə və Əmanət yerləşdirilə bilər.

Əmanət kalkulyatoru