"Proqressiv Əmanət" məhsulu - Bank BTB
İnternet Bankçılıq Kredit Kalkulyatoru

"Proqressiv Əmanət" məhsulu

Meyarlar Şərtlər
Min. məbləğ 100 AZN / USD
Müddət 6 - 12 ay
Faizlərin alınması Aylıq və ya müddətin sonunda
Məbləğin artırılması

Müddətin 3/4 hissəsinədək

Məbləğin azaldılması İcazə verilmir
Artırma məbləği

Bankın əmanət qoyulmuş xidmət nöqtəsində nağd ödənişlə min. 50 AZN/USD

Onlayn və Cash-in aparatlarından məhdudiyyət yoxdur

Müddətin uzadılması Uzadılma tarixində qüvvədə olan müvafiq əmanət məhsulunun faiz dərəcəsi ilə və digər şərtlərə uyğun uzadılır
Kredit və ya kredit xətti Məbləğin 90%-i miqdarında
Kreditin faiz dərəcəsi Əmanət üzrə illik faiz dərəcəsi + 5%
Kredit xətti üzrə faiz dərəcəsi Əmanət üzrə illik faiz dərəcəsi + 5%

Kreditin valyutası depozitin

valyutasından fərqli olduqda

Kredit üzrə illik faiz dərəcəsi: Əmanət üzrə illik faiz dərəcəsi / 0,8 + 20%

Kredit xətti üzrə illik faiz dərəcəsi: Əmanət üzrə illik faiz dərəcəsi / 0,8 + 20%

Faizlərin hesablanmasında güzəşt müddəti (grace period) yoxdur

Kreditin komissiyası

Nağdlaşdırma komissiyası: 0%

Qeyd: Kredit kartı ilə verilən kreditlər üzrə komissiyalar həmin məhsulun şərtlərinə uyğun tətbiq olunur

 
 

Əmanət müddəti üzrə faiz dərəcəsi

Əmanətin müddəti (ay) AZN USD
Aylıq   Müddətin sonunda Aylıq   Müddətin sonunda
6 - 8 2.50%   3.50% 1.25%   1.50%
9 - 11 4.50%   5.00% 1.75%   1.75%
12  9.00%   9.00% 2.00%   2.00%
 

Məbləğin vaxtından əvvəl tam çıxarılması zamanı faizlərin ödənilməsi

12 aylıq əmanətlərdə vəsait müddətin 3/4 hissəsinədək ( 9 ayadək ) çıxarılarsa heç bir faiz hesablanmır. 

Vəsait müddətin 3/4 hissəsindən sonra ( 9-12 ay aralığında ) çıxarılarsa aşağıdakı qaydada hesablanır. 

 
Əmanətin saxlanma müddəti İllik faiz dərəcəsi (AZN) İllik faiz dərəcəsi (USD)
0 – 270 gün 0.00% 0.00%
271 – 360 gün 2.00% 0.50%
Qeyd: 12 aydan az müddətə qoyulmuş əmanətlər vaxtından öncə tam çıxarılarsa heç bir faiz hesablanmır.

 

Əlavə: Bank BTB "Əmanətlərin sığortalanması haqqında" dövlət qanununa əsasən yaradılmış Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun üzvüdür. Bankda yerləşdirilən əmanətlər Fondun şərtlərinə əsasən sığortalanır.  Əmanətlərin faiz dərəcəsindən çox olarsa, bu zaman müştərinin istəyi əsasında Əmanət üzrə faiz dərəcəsi azaldılaraq həmin tarixdə qüvvədə olan sığortalanan Əmanətlərin faizinə uyğun təyin edilə və Əmanət yerləşdirilə bilər.

Əmanət kalkulyatoru